Tin cậy

Walk Band - Multitracks Music

joenasrapp-com
23.9MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 0 - 5
Phiên bản 6.2.5 4 năm trước

Mô tả của Walk Band - Multitracks Music

Walk Band is a music studio (a toolkit of virtual musical instruments) customized for Android. It contains tons of features including Piano, Guitar, Drum Kit,Drum Machine, Bass, Multi-tracks synthesizer etc. All instruments use the realistic instrument sounds. You can add the drum beats and guitar chords to your piano melody. Play your favorite music everywhere with your phone. Another fantastic feature, External MIDI Keyboard over USB is also supported. You can connect your YAMAHA, Roland midi keyboard/controller with Walk Band.

<b>☆ Best Downloading Musical Instruments APP.</b>

<b>☆ Multitrack Synthesizer / Mixer. </b>

<b>☆ Studio Audio Quality.</b>

Features:

<b>[ Piano ]</b>

- 88 keys piano keyboard.

- Single Row Mode. Dual Row Mode. Two Player Mode.

- Multi-Touch.

- Touch pressure detecting.

- Key width adjustment.

- Five Keyboard Sound: Piano, Music Box, Organ, Rhodes, Synth.

- Midi and Audio Recording, Playback and Sharing

- Set recordings as Ringtone.

- Metronome.

<b>[ Guitar ]</b>

- Chords Mode.

- Solo Mode.

- 3 Guitar Type Sound: Nylon Guitar, Steel String Guitar, Clean Electric Guitar.

- Midi and Audio Recording, Playback and Sharing

- Pitch Bend for solo mode.

<b>[ Drum Kit ]</b>

- Play Along feature: Play beats while playback your favorite mp3.

- Five Drum Kit Program: Jazz, Rock, HipHop, Percussion, Dance.

- Drum Pad Mode.

- Various Demo Beats: Rock, Ballad, ChaCha, Disco, Latin Rock, Polka, Waltz etc.

- Midi and Audio Recording, Playback and Sharing

- Set As Ringtone etc.

<b>[ Drum Machine ]</b>

- Create your own beats with this battery

- Five DrumKit Sound: Jazz, Rock, HipHop, Percussion, Dance.

- 11 preload demo patterns.

- Pitch control.

- Speed control.

- MIDI recording.

<b>[ Bass ]</b>

- Chords Mode.

- Solo Mode.

- 3 Bass Type Sound: Acoustic Bass, Picked Bass, Slap Bass.

- Midi and Audio Recording, Playback and Sharing

- Pitch Bend for solo mode.

<b>[ Multitrack Synthesizer / Mixer ]</b>

- Multitrack synthesizer for different instruments

- Merge different tracks of the same instrument to one

- Import exist recording

- For the track recording, you can edit it respectively, such as mute, delete, add the recording, change the volume.

- Share your multitrack recording as a standard midi file

- Midi Synthesizer

- Midi Editor (Piano Roll) Mode

- Follows standard midi protocol

- Convert MIDI to MP3. This need your Android support FEATURE_AUDIO_LOW_LATENCY flag

<b>[ Music Zone ]</b>

- Upload, share and listen to other user's midi music recording

- Add good midi recording to your collection and listen later

- Share to your social network

<b>[ External Midi Keyboard over USB ]</b>

- Support for External MIDI Keyboard over USB MIDI. You can play Perfect Piano via the external midi keyboard (such as YAMAHA P105, Roland F-120, Xkey, etc) over USB

- Pitch Bend wheel support

- Notice: Require connect through a USB OTG Cable. A MIDI to USB line also needed if you keyboard only has a MIDI interface

<b>[ Sound Plugins ]</b>

- Keyboard: Cello, Flute, High Quality Grand Piano, Soprano Sax, Violin, Strings Ensemble, Electronic Piano, Xylophone, Trumpet, Synth Bass 1, Sitar

- Guitar: Acoustic Bass, Jazz Guitar, Overdrive Guitar, Distortion Guitar

- Drum Pad / Drum Machine: Metal Kit, New HipHop Kit, House Kit

- Bass: Fingered Bass, Palm Muted Bass

This is one of the best musical instrument toolkit for musician, composer, performers, drummers, guitarist, bassist and pianist.

Notice:

- Like Walk Band on Facebook: https://www.facebook.com/WalkBandApp

- Support Email: revontuletstudio@gmail.com.

- Teachers are welcomed to use it on music class. We are excited if this app help.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Walk Band là một phòng thu âm nhạc (một bộ công cụ của nhạc cụ ảo) tùy chỉnh cho Android. Nó chứa tấn các tính năng bao gồm Piano, Guitar, Drum Kit, Drum Machine, Bass, Multi-track tổng hợp, vv Tất cả các dụng cụ sử dụng các nhạc cụ âm thanh thực tế. Bạn có thể thêm các nhịp trống và hợp âm guitar để giai điệu piano của bạn. Nghe nhạc yêu thích của bạn ở khắp mọi nơi với điện thoại của bạn. Một tính năng tuyệt vời, MIDI ngoài bàn phím qua cổng USB cũng được hỗ trợ. Bạn có thể kết nối YAMAHA, Roland midi bàn phím / bộ điều khiển với Walk Band.

<b> ☆ Best Tải Nhạc cụ APP.

<b> ☆ Multitrack Synthesizer / Mixer.

<b> ☆ Studio chất lượng âm thanh.

Các tính năng:

<b> [Piano]

 - 88 phím bàn phím piano.

 - Single Row Mode. Dual Mode Row. Hai chế độ chơi.

 - Cảm ưng đa điểm.

 - Phát hiện áp lực Touch.

 - Điều chỉnh chiều rộng Key.

 - Năm Keyboard Sound: Piano, Music Box, Organ, Rhodes, Synth.

 - Midi và Audio Recording, Playback and Sharing

 - Set bản ghi âm như nhạc chuông.

 - Metronome.

<b> [Guitar]

 - Chords Mode.

 - Solo Mode.

 - 3 Guitar Loại Sound: Nylon Guitar, thép dây Guitar, sạch Electric Guitar.

 - Midi và Audio Recording, Playback and Sharing

 - Pitch Bend cho chế độ solo.

<b> [Drum Kit]

 - Chơi Cùng Tính năng: Nghe nhịp đập trong khi phát lại của bạn yêu thích mp3.

 - Năm Program Kit Drum: Jazz, Rock, HipHop, Bộ gõ, Dance.

 - Drum Pad Mode.

 - Beats Demo khác nhau: Rock, Ballad, ChaCha, Disco, Rock Latin, Polka, Waltz vv

 - Midi và Audio Recording, Playback and Sharing

 - Set As Ringtone vv

<b> [Drum Machine]

 - Tạo nhịp đập của riêng bạn với pin này

 - Năm DrumKit Sound: Jazz, Rock, HipHop, Bộ gõ, Dance.

 - 11 mẫu bản demo trước khi tải.

 - Kiểm soát Pitch.

 - Kiểm soát tốc độ.

 - Ghi âm MIDI.

<b> [Bass]

 - Chords Mode.

 - Solo Mode.

 - 3 Bass Sound Loại: Acoustic Bass, Vớt Bass, Slap Bass.

 - Midi và Audio Recording, Playback and Sharing

 - Pitch Bend cho chế độ solo.

<b> [Multitrack Synthesizer / Mixer]

 - Multitrack tổng hợp cho các nhạc cụ khác nhau

 - Kết hợp các bài hát khác nhau của các công cụ tương tự để một

 - Nhập khẩu tồn tại ghi âm

 - Đối với việc thu âm ca khúc, bạn có thể chỉnh sửa nó tương ứng, chẳng hạn như câm, xóa, thêm các ghi chép, thay đổi âm lượng.

 - Chia sẻ multitrack ghi âm của bạn như là một tập tin midi chuẩn

 - Midi Synthesizer

 - (Piano Roll) Mode Midi Biên tập viên

 - Tuân theo giao thức chuẩn midi

 - Chuyển đổi MIDI sang MP3. Điều này cần sự hỗ trợ Android FEATURE_AUDIO_LOW_LATENCY lá cờ của bạn

<b> [Music Zone]

 - Upload, chia sẻ và lắng nghe âm nhạc midi khác của người sử dụng

 - Thêm ghi âm midi tốt vào bộ sưu tập của bạn và lắng nghe sau

 - Chia sẻ lên mạng xã hội của bạn

<b> [External Midi Keyboard qua USB]

 - Hỗ trợ MIDI ngoài bàn phím qua cổng USB MIDI. Bạn có thể chơi Perfect Piano thông qua bàn phím midi bên ngoài (như YAMAHA P105, Roland F-120, Xkey, vv) trên USB

 - Hỗ trợ bánh xe Pitch Bend

 - Chú ý: Yêu cầu kết nối thông qua một USB OTG cáp. Một MIDI để dòng USB cũng cần thiết nếu bạn bàn phím chỉ có một giao diện MIDI

<b> [Sound Plugins]

 - Bàn phím: Cello, Flute, chất lượng cao Grand Piano, Soprano Sax, Violin, Strings Ensemble, Electronic Piano, Xylophone, Trumpet, Synth Bass 1, Sitar

 - Guitar: Acoustic Bass, Jazz Guitar, Guitar Overdrive, Distortion Guitar

 - Drum Pad / Drum Machine: Kim loại Kit, New HipHop Kit, Nhà Kit

 - Bass: ngón Bass, Palm Mute Bass

Đây là một trong những bộ công cụ dụng cụ âm nhạc tốt nhất cho nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn, tay trống, guitar, tay bass và piano.

Nhận thấy:

 - Giống như Walk Band on Facebook: https://www.facebook.com/WalkBandApp

 - Hỗ trợ Email: revontuletstudio@gmail.com.

 - Giáo viên được chào đón để sử dụng nó trên lớp âm nhạc. Chúng tôi rất vui mừng nếu ứng dụng trợ giúp này.

</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>
</b>

</b></b></b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Walk Band - Multitracks Music

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Walk Band - Multitracks Music

Cờ trusted
Hoạt động tốt 8
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng joenasrapp com
Cửa hàng joenasrapp-com 15 3.65k

Thông tin APK về Walk Band - Multitracks Music

Phiên bản APK 6.2.5
Khả năng tương thích Android 3.1+ (Honeycomb)
Lập trình viên REVONTULET STUDIO


Tải về Walk Band - Multitracks Music APK
Tải về